Zasílání obchodních sdělení

 

SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 

 

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů

obchodní společností CITY ILLUMINATIONS s.r.o. v rozsahu těchto údajů:

 

e-mailová adresa

 

Souhlas je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného níže a v souladu s příslušnou legislativou.

 

Souhlas je poskytnut za účelem:

zasílání informačních e-mailů o novinkách, akcích, apod.

 

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů

obchodní společností CITY ILLUMINATIONS s.r.o. po dobu:

 

 

trvání registrace

 

Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů

obchodní společnosti CITY ILLUMINATIONS s.r.o. za těchto podmínek :

 

CITY ILLUMINATIONS s.r.o. je oprávněna použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.

CITY ILLUMINATIONS s.r.o. je dále oprávněna poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se společností CITY ILLUMINATIONS s.r.o. na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se společnost CITY ILLUMINATIONS s.r.o. zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů.

 

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

 

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:

  • o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat a to i bez udání důvodu,
  • o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
  • o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.

 

Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu CITY ILLUMINATIONS s.r.o., Libušina 504, Kladno, PSČ 27203.

 

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.